โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร มาศึกษาดูงานโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ศรร.โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา วันศุกร์ ที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Read more

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษาต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Read more