ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 สู่รั้วลูกชมพู-ขาว ในวันจันทร์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

Read more

โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยินดีต้อนรับครูคนใหม่ และคณะครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 สู่รั้วชมพู-ขาว ในวันจันทร์ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

Read more