กิจกรรมจัดอบรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมปั้นฝัน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ในวันเสาร์ ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

Read more

แบบฟอร์มสมัครแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา วันวิทยาศาสตร์ 2559

Link สมัครแข่งขัน คล

Read more