วงโยธวาฑิตโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ร่วมโครงการแข่งขันกีฬา ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลกุดไห วันเสาร์ ที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

Read more

วงโยธวาฑิตและนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ร่วม พิธีเปิด กีฬาเครื่องบินเล็กและวิทยุบังคับ กองทัพอากาศสถานีโทรทัศน์ Thai PBS สำนักวัฒนาธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว “หนูน้อยเจ้า-เวหา” ณ หอประชุมโรงเรียนร่มไทรวิทยา ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

Read more

ทดสอบระบบข่าวเว็บไซต์

 

Read more