ค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีพอเพียง รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา

    

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ในวันศุกร์ ที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

Read more

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 สู่รั้วลูกชมพู-ขาว ในวันจันทร์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

Read more

โครงการเยาวชนไทย พัฒนาความคิด จิตอาสา ก้าวหน้าเศรษฐกิจพอเพียง วันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Read more

ชาวกุดบากพัฒนาศึกษา น้อมเกล้า ถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Read more