ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 สู่รั้วลูกชมพู-ขาว ในวันจันทร์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

Read more

โครงการเยาวชนไทย พัฒนาความคิด จิตอาสา ก้าวหน้าเศรษฐกิจพอเพียง วันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Read more

ชาวกุดบากพัฒนาศึกษา น้อมเกล้า ถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Read more

ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ 26 มิถุนายน 2559 (วันต่อต้านยาเสพติดโลก)

Read more