ประกาศโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา เรื่อง หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

       สืบเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยอำเภอกุดบากเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนจำนวนมาก ทำให้หลายตำบลของอำเภอกุดบากถูกน้ำท่วมหนัก การคมนาคมถูกตัดขาดหลายเส้นทางและโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษาก็ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ จึงขอประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (น้ำท่วม) จำนาวน ๒ วัน คือระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และเปิดทำการเรียนการสอนปกติตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ หากมีการเปลี่ยนจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป 

LINK  ประกาศโรงเรียน-หยุดเรียนอุทกภัย