เอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมปฎิบัติการ “การเขียนแผนปฎิบัติการโดยบูรณาการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง” วันที่ 5 สิงหาคม 2560

คลิ๊กที่ลิงค์เพื่อดูตัวอย่าง

นโยบายสพฐ. ปี 60

https://drive.google.com/open?id=0B8j-KAHfhhCwMWRlTGRrT3k5NTA

คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ-2560

https://drive.google.com/open?id=0B8j-KAHfhhCwYUlDd05FeUlZVEk

ยุทธศาสตร์ชาติ-กระทรวง2

https://drive.google.com/open?id=0B8j-KAHfhhCwOEZlMVlaMjJReUk

3dชุดโครงการ-และกิจกรรม-6-ยุทธ

https://drive.google.com/open?id=0B8j-KAHfhhCwYWN3dnJ6NXB6dlE

การเขียนรายงานโครงการ

https://drive.google.com/open?id=0B8j-KAHfhhCwYnVlWGQ0bWFiUHM