ประกาศคะแนนสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ม.4 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา

ประกาศคะแนนสอบคัดเลือนักเรียน ม.1 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา

 ดูคะแนนคลิ๊กที่นี่  ผลคะแนน ม.1 (585 downloads)

 

ประกาศคะแนนสอบคัดเลือนักเรียน ม.4 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา

 ดูคะแนนคลิ๊กที่นี่   ผลคะแนน ม.4 (530 downloads)

 

หมายเหตุ : ข้อมูลเฉพาะคะแนนสอบ