ต้นกล้าประชาธิปไตย ปีการศึกษา 2559

2559-06-22-ภาพกิจกรรมต้นกล้าประชาธิปไตย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23IMG_4003IMG_4152 IMG_4118 IMG_4111 IMG_4095 IMG_4082 IMG_4041 IMG_4040 IMG_3954 IMG_3964 IMG_3976 IMG_3995 IMG_3998 IMG_4010 IMG_3948 IMG_3937 IMG_3934 IMG_3932 IMG_3922 IMG_3914 IMG_3883 IMG_3868 IMG_4003