โครงการเยาวชนไทย พัฒนาความคิด จิตอาสา ก้าวหน้าเศรษฐกิจพอเพียง วันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

IMG_2557 IMG_2558 IMG_2559 IMG_2560 IMG_2561 IMG_2562 IMG_2563 IMG_2564 IMG_2565 IMG_2566