โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร มาศึกษาดูงานโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ศรร.โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา วันศุกร์ ที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

IMG_2632 IMG_2592 IMG_2590 IMG_2589