เอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมปฎิบัติการ “การเขียนแผนปฎิบัติการโดยบูรณาการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง” วันที่ 5 สิงหาคม 2560

คลิ๊กที่ลิงค์เพื่อดู

Read more

ค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีพอเพียง รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา

    

Read more

กิจกรรมจัดอบรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมปั้นฝัน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ในวันเสาร์ ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ในวันศุกร์ ที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

Read more