Video Grid Gallery

โรงเรียนในฝัน กุดบากพัฒนาศึกษา
[กุดบากข่าว] วัยเรียน วัยใส ห่างไกลท้องก่อนวัยอันควร 27/07/2560
[กุดบากข่าว] โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 26/07/2560
[กุดบากข่าว] วันภาษาไทยแห่งชาติ 25/07/2560
[กุดบากข่าว] ซ้อมพิธีวันไหว้ครู 07/06/2560
[กุดบากข่าว] ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 16/05/2560
กิจกรรมเทศกาลวันทาลาบาตะ รร.ก.พ.ศ .2560
กุดบากข่าว : วันปัจฉิมนิเทศ 13/03/2560
กุดบากข่าว : ราตรีลีลาศ ม 6 9/03/2560
กุดบากข่าว : ถ่ายทำศูนย์โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 01/03/2560
กุดบากข่าว : ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
กุดบากข่าว : ค่ายลูกเสือ ม 3 24/02/2560
กุดบากข่าว : เปิดบ้านวิชาการ Open House 28/02/2560
กุดบากข่าว : ค่ายเยาวชนเครื่อข่ายหัวใจพอเพียง 27/02/2560
กุดบากข่าว : เข้าค่ายลูกเสือ ม 1,2 24/02/2560
กุดบากข่าว : เลือกตั้งนายกมนตรีนักเรียน 2560 21/02/2560